Even voorstellen…

Ik kwam in 1960 ter wereld als zoon van een neringdoende In melk en zuivel in het Overijsselse Ommen. Ik genoot mijn middelbare schoolopleiding In Zwolle, waar ik, mede door toedoen van een zeer Inspirerende leraar Nederlands, verslingerd raakte aan taal en literatuur.

Op 12 oktober 1983 sloot ik mijn opleiding aan de Lerarenopleiding Ubbo Emmlus in Leeuwarden af met het halen van de tweedegraads onderwijs-bevoegdheid in Nederlandse Taal en Letterkunde en Gezondheidskunde.

Na een aantal tijdelijke benoemingen op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs, begon Ik op 18 maart 1985 als docent aan de Ondernemersschool in Enschede, een middelbare beroepsopleiding voor Detailhandel, Groothandel en Commerciële Dienstverlening. Ik doceerde daar de vakken Nederlands, Bedrijfscorrespondentie, Bedrijfscommunicatie en PR.

Decaan

Gaandeweg werd mijn takenpakket uitgebreid met werkzaamheden ten behoeve van studievoorlichting en PR. Ook heb Ik intensief meegewerkt aan het opzetten van een systeem voor studieloopbaanbegeleiding van deze school, hetgeen uiteindelijk resulteerde in mijn benoeming tot decaan van deze opleiding.

Locatieleider / Teammanager

De functie van decaan combineerde ik met die van locatieleider/teammanager. Ik was verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de opleiding op de locatie Loudonlaan in Enschede.

Als voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Ondernemersschool had ik onder andere zitting in de commissie die de fusie met de SG Walhofspark en de gemeentelijke Dag-Avond MEAO vorm gaf. Daar heb ik veel ervaring opgedaan met bestuurlijk/politieke besluitvormingsprocessen en leren omgaan met de -vaak niet rationele- gevoeligheden die bij dergelijke processen spelen.

Uit deze fusie ontstond op 1 augustus 1990 het Schuttersveld College. Daar werd ik, naast decaan, vestigingsleider van de locatie Loudonlaan. Ik werd verantwoordelijk voor het dagelijkse rellen en zeilen van deze vestiging. In deze periode heb ik ervaren dat mijn ambities niet liggen op het gebied van algemeen management en leidinggeven maar meer op het uitvoerend en adviserend vlak van Communicatie en PR.

Het Schutterveld College fuseerde met andere mbo-instellingen in Twente op 1 augustus 1996 tot het ROC Oost-Nederland. Bij de sector Economie van deze instelling werd ik decaan en studievoorlichter en verzorgde ik de PR. In deze periode heb ik het ROC-intranet vormgegeven en de webredactie daarvoor opgericht. Ook was ik eindverantwoordelijke voor de content van de internetsite van ROC Oost-Nederland.

literatuur12Literaire avonden

In de jaren 80 heb ik een aantal seizoenen literaire avonden verzorgd in de kleine zaal van de toenmalige Twentse Schouwburg aan de Langestraat in Enschede. Tegenwoordig heet die zaal “Theater de Kleine Willem”. De avonden werden georganiseerd door  Arie Spruyt, toenmalig uitbater van de Schouwburgboekhandel.

In die jaren heb ik een groot aantal Nederlandse auteurs mogen interviewen, voor een publiek van literatuurliefhebbers. Als gasten schoven bij mij aan tafel onder andere Adriaan van Dis, A.F.Th. van der Heijden, Jan Wolkers, Marijke Höweler, Tessa de Loo, Boudewijn Büch, Leon de Winter, Renate Dorrestein, Hermine de Graaff, Kees van Kooten, Liselore Gerritsen, Marjan Berk, Herman Pieter de Boer, Midas Dekker, Yvonne Kroonenberg en Louis Ferron. Leuke tijd met leuke ontmoetingen. Meer…>>

communiceren

Op 13 mei 2000 werd Enschede getroffen door de vuurwerkramp. De dag daarop werd ik door het College van Bestuur van ROC Oost-Nederland gevraagd voor het ROC de communicatie rondom de ramp te coördineren. Het ROC had een vestiging In het rampgebied en heel veel studenten en deelnemers waren woonachtig in het rampgebied. In deze tijd heb ik veel ervaring opgedaan in crisiscommunicatie en het informeren van en omgaan met getraumatiseerde doelgroepen.

Het rapport dat Ik als evaluatie van deze werkzaamheden schreef was voor het CvB aanleiding mij op 1 september 2000 te vragen voor de (nieuwe) functie van stafmedewerker Communicatie & PR.

Op 1 januari 2003 werd ik benoemd tot lid Bestuursstaf van ROC Oost-Nederland voor het beleidsterrein Communicatie & PR Daarmee werd ik ook beleidsverantwoordelijke voor het Communicatiebeleid van het ROC en functioneel leidinggevende van de afdeling Communicatie & PR en woordvoerder van het College van Bestuur.

Op 1 augustus 2004 ontstond het ROC van Twente uit een fusie van ROC Oost-Nederland en ROC Twente-Plus. In de functie van communicatieadviseur hield ik mij vooral bezig met het schrijven en redigeren van publicaties van het ROC als jaarverslagen en corporate media en van speeches, voorwoorden en redactionele bijdragen voor diverse interne en externe publicaties Daarnaast was ik perswoordvoerder, hoofdredacteur van het personeelsblad en webredacteur.

Schrijven is schrappen. Een goede tekst is levendig, helder en compact en daardoor aantrekkelijk voor de lezer. Mijn kracht is het verhelderen en toegankelijk maken van complexe informatie voor verschillende doelgroepen Het terugbrengen van een vuistdikke beleidsnota tot een handzame. leesbare en prettige tekst zie ik als uitdaging, niet als opgave. Ook als (pers)woordvoerder en speechschrijver komt die competentie mij goed van pas.

bouwen

Als lid van de projectgroep nieuwbouw van het ROC heb ik een rol gespeeld in de realisatie van de nieuwbouwplannen, resulterend in twee prachtige nieuwe locaties aan de Wierdensestraat in Almelo en de Gieterij in Hengelo.

Binnen deze projectgroep was ik verantwoordelijk voor de communicatie met studenten, docenten, gemeentelijke en provinciale overheden, aannemers maar ook buurtbewoners en de pers. Een belangrijke opdracht daarin was het intern en extern verwerven van draagvlak voor de plannen en het beïnvloeden van de publieke opinie ten aanzien van deze plannen.

Officiele opening

Deze nieuwbouwprojecten vonden hun voltooiing in de officiële opening van De Gieterij door HM de Koningin op 9 oktober 2009, een fantastisch evenement waarvoor ik tekende voor de organisatie van het inhoudelijke programma en de organisatie en aansturing van de cultureel/artistieke omlijsting.

initiëren en modereren

Podiumacademie Twente

Ik ben mede-initiatiefnemer geweest van de Podiumacademie Twente, een samenwerking tussen verschillende opleidingen
De Podiumacademie biedt uitdagende, creatieve opleidingen waar studenten met passie en talent worden begeleid tot professional in de podiumkunsten en -techniek.

Creativiteit en techniek gaan in deze nieuwe aanpak samen en versterken elkaar. Studenten van deze opleidingen zitten voortaan bij elkaar in de klas en leren van het begin af aan samen te werken en kennis te maken met elkaars werkomgeving.

De Podiumacademie werkt samen met veel andere spelers in het werkveld van kunst, cultuur en entertainment. Onder andere is een nauwe samenwerking aangegaan met Artez Conservatorium/ Popacademie. Hierdoor kunnen talentvolle studenten al tijdens hun mbo-opleiding lessen volgen bij de Popacademie, de opleiding Docent Muziek en Media Music van ArtEZ Conservatorium in Enschede. Ook wordt er nauw samengewerkt met andere mbo-opleidingen (Horeca, Vormgeving, Mode & Media en Sociaal Cultureel Werk) en met boekingskantoren, regionale podia en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en entertainment.

Ondernemerslab Twente

Ik maak deel uit van het team van Ondernemerslab Twente.

Het concept van het Ondernemerslab past binnen de visie van ROC van Twente om tot versterking van ondernemerschap in het onderwijs, en daarmee in de stad en regio, te komen. De totstandkoming van een aantal leerwerkbedrijven, deels gerund door oud-studenten, hoort hier ook bij. Ondernemerschap wordt gekoppeld aan maatschappelijk rendement; het kernidee van sociale economie. Het Ondernemerslab is een initiatief van het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) en ROC van Twente. Het ROZ is de adviesorganisatie in Twente en de Achterhoek voor starters en ondernemers.

Opleiding Mediaredactie

Ik heb aan de wieg gestaan van de nieuwe mbo-opleiding Mediaredactie. Die opleiding hebben we ontwikkeld omdat het bedrijfsleven en organisaties concrete behoefte hebben aan medewerkers op mbo niveau die technische en ict-vaardigheden koppelen aan journalistieke en redactionele vaardigheden. De opleiding duurt drie jaar en leidt op voor functies op communicatieafdelingen, reclame- of ontwerpbureaus, online nieuwsdiensten of uitgevers van gedrukte media en de omroep. Doorstromen naar een hbo-opleiding in communicatie, media of journalistiek is ook mogelijk. De opleiding zal veel aandacht besteden aan taalvaardigheid, interviewtechnieken, fotografie en camerawerk, gebruik van sociale media en schrijven voor het web.

PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost

Een heel andere tak van sport, maar zeker zo boeiend: het PraktijkCentrum ProcesTechnologie Oost.
Het werken in de procestechnologie en levensmiddelenindustrie is onvoldoende bekend bij jongeren. Bovendien kampt de branche met een imagoprobleem. Onvoldoende jongeren kiezen voor de opleiding vanwege het imago van de procestechniek. Strenge veiligheidsregels, leeftijdsgrens, vermeend onaantrekkelijk werk: het zijn argumenten om niet voor procestechnologie te kiezen. Terwijl de lange dienstverbanden in de bedrijven het tegendeel bewijzen: het is juist zeer aantrekkelijk om in de procestechniek te werken! Om deze uitdaging aan te gaan, is in 2016 de publiek-private coöperatie Praktijk Centrum Proces Technologie opgericht, welke in de wandelgangen al snel de afkorting PCPT heeft gekregen. Ik verzorg voor het PCPT de communicatie.

ROC Stars en buROCee

In 2010 ben ik gevraagd het Productiehuis en agency voor de Kunst, Cultuur en Mediabranche op te zetten. Dit productiehuis is een multidisciplinair leerbedrijf dat ondersteuning biedt op het gebied van kunst en cultuur en in opdracht kunst-, cultuur- en mediaprogramma’s en -producties verzorgt, zowel voor het ROC zelf als voor externe organisaties.

Onder de naam ROC Stars opereert het agency voornamelijk ten behoeve van de opleidingen Ondernemend Artiest en Podium- en Evenemententechniek.

De activiteiten van het productiehuis voor de Vormgeving, Mode en Media zijn gebundeld onder de naam buROCee.

De Maere 100 jaar

Hogere Textielschool De Maere is een overblijfsel van de Twentse textielindustrie. Met de teloorgang van de textielsector in de loop van de twintigste eeuw, leek het statige bakstenen gebouw rijp voor de sloop. Door de oprichting van het Twents Textiel- en Confectiecentrum bleef de school toch gespaard. Na een ingrijpende restauratie in 2001, heeft het rijksmonument nu weer haar bestemming als ‘Kennishuis’.

In september 1922 werd in Enschede de Hogere Textielschool De Maere in gebruik genomen.  Tegenwoordig is het gebouw één van de locaties van ROC van Twente waar studenten van het MBO College voor Creatieve Industrie & ICT hun opleiding volgen.

In 2022 bestaat De Maere dus 100 jaar. Dat wordt uitgebreid gevierd. Ik neem deel aan de projectgroep en verschillende werkgroepen die deze viering organiseren en verzorg de communicatie hierover. 

C-Alearn.eu

Grensoverschrijdend Entrepreneurship gesponsord bij Regional Networks

Ik participeer in het Erasmus+ project C-Alearn. Het doel van het project is: het ontwikkelen van een duurzame internationale onderwijsinfrastructuur voor beroepsonderwijs-studenten
transnationale ondernemerskansente identificeren en te activeren ,
gerealiseerd door de deelnemende onderwijsorganisaties en ondersteund door hun specifieke regionale netwerken met bestaande ondernemerseducatieve capaciteiten voor een International Entrepreneurial Lab Network (IELN).

Presenteren

da70299fb206f0df35905095b8db6a46Ik treed veelvuldig op als discussieleider en dagvoorzitter van forums, seminars. congressen en andere grootschalige bijeenkomsten. Daarnaast wordt ik regelmatig gevraagd als presentator/ceremoniemeester van bijeenkomsten en evenementen met een meer informeel en verstrooiend karakter variërend van de presentatie van muziekfestivals tot grote afscheidsrecepties.

 

 

Organiseren

Organiseren zit mij in het bloed. In mijn geboortestadje heb ik 44 edities van de Ommer Jazznight georganiseerd, een halfjaarlijks muzikaal-culinair evenement in en om Hotel de Zon in Ommen.

ommer jazznight compilatie

Horizontoer

Tien jaar lang ben ik betrokken geweest bij de Horizontoer als organisator/tourmanager en presentator. De Horizontoer is een reizend/zeilend muziek- en theaterfestival waar per editie zo’n honderd artiesten aan meewerken en dat jaarlijks de Nederlandse Waddeneilanden opvrolijkt. (www.horizontoer.nl)

898_1390298643

Daarnaast was ik medeorganisator van het jaarlijkse Grolsch International Jazz Festival Enschede, en de Euregio BigBand Contest, waarin nauw werd samengewerkt met andere culturele instellingen in Enschede en de stichting Enschede Promotie om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de citymarketing van Enschede als cultuur- en muziekstad. Ik presenteerde dit festival en verzorgde de publiciteit ervoor.

WillemH_EuregioBigBandContest

Als organisator van ROC-brede evenementen als studiedagen, relatiedagen, jaaropeningen, congressen en openingsmanifestaties heb ik ervaring opgedaan in het aansturen van mensen die vaak onder grote druk een aantrekkelijk en zinvol programma moeten neerzetten.

Mijn improvisatie- en relativeringsvermogen komen mij bij de organisatie van evenementen vaak goed van pas. Hoe goed en minutieus je grootschalige evenementen ook organiseert en voorbereidt, er kunnen altijd onvoorziene voorvallen plaatsvinden die de loop van de dingen soms ingrijpend bepalen. Daarmee omgaan en daar een zo goed mogelijke draai aan geven zie ik als één van de meest uitdagende en aantrekkelijke kanten van dit vak.

Jazzpodium de Tor – Enschede

Al meer dan 25 jaar ben ik actief in Jazzpodium de Tor in Enschede. Volgens velen de leukste en beste jazzclub van Nederland en verre omstreken. Ooit begonnen als barman, ben ik nu voorzitter van de stichting en verzorg ik de PR en Communicatie.

50 jaar “Fit For Jazz”

Jazzpodium de Tor in Enschede is één van de oudste jazzclubs van Nederland, ontstaan aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw En al die tijd zijn we gevestigd aan het karakteristieke pand aan de Walstraat in Enschede. Een bijzonder pandje, daar is iedereen het over eens. Binnen heerst nog een beetje de sfeer van een jeugdhonk uit de tachtiger jaren. Niet dat de tijd er heeft stilgestaan, nee, het is meer dat de tijd er geen vat op krijgt. Dat zit ‘m vooral in de sfeer in De Tor.

view-16.large.htmlIn die bijna halve eeuw van het bestaan van de Tor, hebben zo’n beetje alle jazzlegendes van de wereld op het kleine maar gezellige podium in Enschede gestaan. En allemaal roemen ze de sfeer, de akoestiek, de ambiance en vooral het publiek in de Tor.

Dat publiek is, net als de musici, heel uiteenlopend. “Oude rotten en jonge honden”: van alle leeftijden, van allerlei pluimage. Student en pensionado, putjesschepper en advocaat: iedereen die openstaat voor nieuwe ideeën en verfrissende muziek voelt zich thuis in De Tor.

Website: www.jazzpodiumdetor.nl

Radio en TV

Voor TV Enschede FM presenteer ik wekelijks het programma “All That Jazzz”, ook wereldwijd te beluisteren als podcast via www.jazzpodcast.nl.

“Een programma als ‘All that Jazz’ laat de kracht van lokale omroepen zien. Er is ruimte voor onderwerpen en thema’s die je op landelijke zenders nauwelijks hoort. Je hoort dat Willem Habers met veel passie en plezier dit programma maakt. Hij heeft zijn huiswerk prima gedaan en weet veel interessante zaken te vertellen over de muziek. Wat hij vooral heel erg goed doet is de luisteraar op een persoonlijke manier aanspreken.”

uit: Juryrapport OLON Award 2016

Enschede Actueel

Voor deze zender presenteerde ik ook het programma Enschede Actueel op de vrijdagmiddag. Dit programma werd in 2011 door de OLON, de Organisatie van Lokale Omroepen Nederland, uitgeroepen tot beste lokale radioprogramma van 2011.

lokale omroep award

053

Ik ben presentator en gespreksleider van het TV programma 053, waarin wekelijks lokale en regionale politici en bestuurders bij mij aan tafel aanschuiven om de lokale en regionale politieke kwesties te bespreken.

musiceren

Mijn grote passie is muziek. Van Bach tot Bowie, van Mahler tot Miles. Barok, gregoriaans, impressionistisch, pop, blues en vooral jazz. Uiteindelijk zijn er maar twee soorten muziek: goed en slechte.

Passie voor muziek: actief en passief. Ik ben vele jaren actief geweest als DJ en heb in die hoedanigheid zalen van Terschelling tot Valkenburg aan het dansen gebracht. Tegenwoordig gaat mijn  aandacht meer uit naar minder luidruchtige, maar meer inspirerende muzieksoorten, Daarin is de jazz een steeds belangrijkere plaats gaan innemen.

Ik ben getrouwd met Esther Hageraats. Muziek is voor ons een belangrijke inspiratie en verbindende factor. Muziek maken, muziek luisteren en natuurlijk veel praten over muziek: het is verbazend wat er allemaal mogelijk is met twaalf nootjes: klassiek, jazz, folk, pop……”Roeren en geroerd worden.” Samen met haar vorm ik het duo “Just the Two of Us”. Esther zingt, ik speel gitaar. (Zie www.justthetwoofus.nl )

“Jazz is de muziek van de vrijheid, de ongebondenheid en de creativiteit. Niet het zo minutieus mogelijk naspelen van wat een componist of platenproducer heeft bedacht en voorgebakken, maar bij iedere uitvoering trachten een geheel nieuwe en verfrissende versie van een nummer te creëren. Dat is de essentie.
Het feit dat jazz in feite de versmelting is van Europese harmonie en melodie, Afrikaanse ritmes en Zuid-Amerikaans temperament maakt het in mijn ogen –en vooral oren– tot de meest uitgesproken voedingsbodem voor creatieve ontwikkelingen. Voeg daar de, niet noodzakelijke maar vaak wel ruimschoots aanwezige, virtuositeit van vele jazzmusici aan toe en je hebt een nimmer uitputtende bron van muzikaal genoegen.
Ik heb een broertje dood aan purisme en muzikale oogkleppen. De crossovers tussen jazzstijlen onderling en tussen jazz, pop en klassiek zijn voor mij eerder een bron van inspiratie dan een beperkende factor. Uiteindelijk zijn er slechts twee soorten muziek: goede en slechte!”

recreëren

Tenslotte reken ik mijzelf, mede op basis van reacties van anderen, tot de niet onbegenadigde hobbykoks en schep ik er een groot genoegen in om, samen met Esther de wereld door te toeren, indachtig de overtuiging dat het bourgondische leven zich niet hoeft te beperken tot de landstreek waar ’t zijn naam aan ontleent, maar een levenshouding inhoudt die zich wat ons betreft uitstrekt van de Schotse Highlands tot de Italiaanse laars.